พื้นกระเบื้องยาง กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทพื้น : กระเบื้องลายไม้
ขนาดพื้นที่ :
ระยะเวลาติดตั้ง :
การปรับพื้น :
Finishing :

กระเบื้องสตาร์เฟค รุ่นทากาว 2.5 ถึง 3 มิลลิเมตร w0124รหัส